Thành tựu chuyên môn
VIỆN TRƯỞNG HATTORI TADASHI VINH DỰ NHẬN HUY CHƯƠNG HỮU NGHỊ CẤP NHÀ NƯỚC

Ngày 29 tháng 12 năm 2014, tại hội trường Bệnh viện Mắt Trung ương đã long trọng diễn ra buổi lễ trao tặng Huy chương hữu nghị cấp Nhà nước cho Bác sỹ Hattori Tadashi. Trước đó, năm 2007, bác sỹ đã vinh dự được Bộ y tế Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cao quý “Vì sức khỏe nhân dân".