Bệnh thủy tinh thể
Đục thủy tinh thể

Đục thủy tinh thể là hiện tượng phần thủy tinh thể trở nên đông đặc, mất đi độ trong suốt. Người bị đục thủy tinh thể có thị lực kém, nhìn mờ, để lâu sẽ dẫn đến nguy cơ mù lòa vĩnh viễn.