Đặt lịch Hẹn khám

+84-24-3715-3666

Liên hệ

Điền đầy đủ các thông tin dưới đây

(Vd)Nguyen Van Lam

(Vd)abcd@jieh.vn

(Vd)0900-***-***

 Năm    Tháng    Ngày

(Vd) So 32, Pho Duc Chinh, Ba Dinh, Ha Noi

Cảm ơn quý khách đã hợp tác với Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản.
Xin chân trọng cảm ơn!