News event
Special Offer for Relex Smile Surgery

Grab your opportunity with the Japan International Eye Hospital special offer for ReLEx® SMILE Surgery.

News event
LỄ KHAI TRƯƠNG BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ NHẬT BẢN

Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản là dự án nằm trong Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư Nhật Bản trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015 và những năm tiếp theo” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Bệnh viện được cấp phép đầu tư vào tháng 06