Đặt lịch Hẹn khám

+84-24-3715-3666

DIỄN ĐÀN LASIK VÀ RELEX SMILE TẠI BV MẮT QT NHẬT BẢN

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản!

(Vd)Nguyen Van Lam

 Năm    Tháng    Ngày

(Vd)0900-***-***

(Vd)abcd@jieh.vn

(Vd) So 32, Pho Duc Chinh, Ba Dinh, Ha Noi

 • Thứ Bảy ngày 12/05/2018
 • Thứ Tư ngày 16/05/2018
 • Thứ Bảy ngày 19/05/2018
 • Thứ Tư ngày 23/05/2018
 • Thứ Bảy ngày 26/05/2018
 • Thứ Tư ngày 30/05/2018
 • Buổi sáng
 • Buổi chiều
 • PT cận, loạn thị thông thường
 • PT cận, loạn thị cao trên 10 độ
 • ReLEx SMILE
 • PT Lão thị