Đặt lịch Hẹn khám

+84-24-3715-2666

DIỄN ĐÀN LASIK VÀ RELEX SMILE TẠI BV MẮT QT NHẬT BẢN

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của Bệnh viện mắt Quốc tế Nhật Bản!

(Vd)Nguyen Van Lam

 Năm    Tháng    Ngày

(Vd)0900-***-***

(Vd)abcd@jieh.vn

(Vd) So 32, Pho Duc Chinh, Ba Dinh, Ha Noi

 • Thứ Tư ngày 01/11/2017
 • Thứ Bảy ngày 04/11/2017
 • Thứ Tư ngày 08/11/2017
 • Thứ Bảy ngày 11/11/2017
 • Thứ Tư ngày 15/11/2017
 • Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 • Thứ Tư ngày 22/11/2017
 • Thứ Bảy ngày 25/11/2017
 • Thứ Tư ngày 29/11/2017
 • Buổi sáng
 • Buổi chiều
 • PT cận, loạn thị thông thường
 • PT cận, loạn thị cao trên 10 độ
 • ReLEx SMILE
 • PT Lão thị